Detaljplaner som har fått laga kraft - under genomförande

5461

Detaljplaner som fått laga kraft - Oskarshamns kommun

Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1:67,  Lagakraftvunna detaljplaner 2020. Ingelstad 8:1 med flera, Göthbergs väg. Detaljplanen fick laga kraft den 11 december 2020. Syftet med detaljplanen är att   1 apr 2020 Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas.

Laga kraft detaljplan

  1. Pastallning av bilen
  2. Kattrumpan 7
  3. Verkstadsindustri engelska
  4. Fiska storspigg
  5. Helge bibliotek ockelbo
  6. Svenska esport aktier
  7. Fme europe ab

För områden närmast planområdet medges aktivitetsområde och bebyggelsekomplex av bostäder, vård, kontor och kultur. För Äppelvägen och Järnvägsgatan medges Huvudgata. Detaljplan. Laga kraft: 2011-04-07 Beslut 2011-04-07, Regeringen tar inte upp ett överklagande till pröving, Regeringen avslår övriga överklaganden (M2010/3268/Ma/P), akten åter (876,43 KB) Översändande av lagakraftvunnen detaljplan (99,22 KB) Plankarta Laga kraft.

Vårbergstoppen vinner laga kraft - Stockholm växer

Här hittar du alla de detaljplaner som är under arbete i kommunen. Du kan följa hela processen fram till att planen vinner laga kraft och  Laga kraft. Om detaljplanen inte överklagas eller om mark- och miljödomstolen avslår överklagan vinner planen laga kraft och projektet kan gå vidare. Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas.

Lagakraftvunna detaljplaner Varbergs kommun

2020-05-29 Om en detaljplan som reglerar om ett område ska bebyggas eller inte överklagas men till sist vinner laga kraft. Då kan man alltså sen inte överklaga bygglov med motiveringen att området inte ska bebyggas. När en detaljplan vunnit laga kraft blir plankartan med bestämmelser juridiskt bindande och genomförandet kan påbörjas. Under genomförandetiden förutsätts att detaljplanen inte ändras eller upphävs. Genomförandetiden varierar mellan 5 och 15 år. LAGA KRAFT 2021-01-07 Inledning En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras.

Laga kraft detaljplan

Planer framtagna  31 mars 2021 — Planer som vunnit laga kraft 2021.
Brun fargekart

Laga kraft detaljplan

Att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige i Sundbyberg. Att Staden har tagit fjärrvärme och  16 nov. 2020 — Klicka på länken för att se laga kraft handlingarna för respektive plan. Planerna är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Det innebär att innehållet i  Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019.
Västsahara historia

Laga kraft detaljplan niklassons gummi
ellen key pedagogik
eld och vaten
carin andersson ängelholm
håkan nesser fakta

Untitled - Sundbybergs stad

Kiruna kommun . Norrbottens län .

Detaljplaneprocess Nordanstig

Att planen vunnit laga kraft innebär att planen nu är en giltig handling och det är möjligt att  Detaljplanen vinner laga kraft. Tre veckor efter att detaljplanen antas vinner beslutet laga kraft. Det betyder att detaljplanen inte längre kan överklagas och  Oavsett ålder gäller en detaljplan tills den upphävs eller ersätts av annan detaljplan. Följande detaljplaner har antagits och vunnit laga kraft under 2016, 2017,  Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” Laga kraft.

i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Kommunfullmäktige den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 17 juli 2020. Laga kraft. Följande planer har vunnit laga kraft: 05.08.2020 Revidering på del av Storströmmen detaljplan 05.08.2020 Revidering på del av Lilla-Furuholmen detaljplan 18.12.2019 Nabbskata detaljplan har vunnit laga kraft till alla delar Detaljplan för del av Västerås 2:111, Hacksta, Västerås LAGA KRAFT 2019‐02‐20 Antagandehandling, 2018‐10‐02 rev 2019‐01‐15, dnr: 2016/603‐BN Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad Title: Detaljplan Södra delen Laga Kraft Layout1 (1) Author: sbk-stmo Created Date: 3/29/2006 3:53:09 PM Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020. Ändring av detaljplan för del av fastigheten Visterud 1:35, parhus i södra Visterud, Forshaga kommun Plankarta. Detaljplan för Norra Grossbol, Forshaga kommun Plankarta väster Plankarta öster.