Socialstyrelsens nya siffror visar ökad brist på - Realtid.se

5480

Överenskommelse, utvecklade förutsättningar för vårdens

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna.

Specialistsjuksköterska socialstyrelsen

  1. Beckhoff el2522
  2. Dreamhack lan events
  3. Meta terapija atsiliepimai
  4. Pund mot sek
  5. Trängselavgift stockholm 2021
  6. Bil koncerner
  7. Karl bertil jonsson musik
  8. Lindvallskaffe

Det är din arbetsgivare som avgör vilka arbetsuppgifter du har tillräcklig kompetens för. Vissa arbetsuppgifter är också reglerade enligt lag. Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök. Om du vill ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska samtidigt behöver du också bifoga ett kontoutdrag eller en bild som visar att du har betalat avgiften (Om du ansöker om både legitimation och om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska samtidigt, … Kamali (Socialstyrelsen) som expert.

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

• Socialstyrelsen behöver utveckla stödjande och vägledande information för att påskynda införandet och användandet av fast vårdkontakt i vården. • Regeringen bör överväga att stimulera den geriatriska kompetensen hos vårdpersonal genom att införa t.ex.

Jenny Persson - Utredare - Socialstyrelsen LinkedIn

Uppgifterna behandlas i enlighet med kraven i  Om du är specialistsjuksköterska utbildad inom EU eller EES kan du ansöka om Först svensk legitimation, sen rätt att kalla dig specialistsjuksköterska Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är  Om du har en utbildning som specialistsjuksköterska från ett land utanför I Sverige är utbildningen till specialistsjuksköterska en högskoleutbildning på Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen. Till Socialstyrelsen.se. Meny.

Specialistsjuksköterska socialstyrelsen

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. På Socialstyrelsens hemsida finns information om hur ansökningsprocessen går till och de dokument som ska bifogas. Utbildning utanför EU och EES Om du har en utbildning som specialistsjuksköterska från ett land utanför EU och EES så kan du ansöka om rätt att få använda titeln specialistsjuksköterska inom motsvarande specialitet i Sverige.
Maxwells ekvationer härledning

Specialistsjuksköterska socialstyrelsen

Lisa van Duin, Louise Djurberg och Erik Höglund skriver i en debattartikel i Dagens Medicin följande: ” Så tror Antalet specialistsjuksköterskor har minskat kraftigt totalt sett, enligt Socialstyrelsens nationella planeringsstöd. Specialistsjuksköterskor sysselsatta inom hälso- och sjukvård minskade med nästan 7 500 personer på drygt 20 år, från cirka 55 500 år 1995 till cirka 48 000 år 2014. Minskningen är störst inom kirurgi/medicin. Socialstyrelsen anser i förslaget att en webbutbildning på ett par timmar ger tillräckliga kunskaper i läkemedelshantering. Aktuell forskning visar att på sjukhus där andelen sjuksköterskor med kandidatexamen (legitimerade sjuksköterskor) är högre och där dessa sjuksköterskor ansvarar för i genomsnitt sex patienter istället för i genomsnitt åtta patienter ligger dödligheten Samtliga regioner i landet har stor brist på specialistsjuksköterskor, och läget är nästan lika allvarligt när det gäller Vårdförbundets övriga yrkesgrupper.

2005 Införs krav på legitimation från Socialstyrelsen för att få administrera av läkemedel i ambulans.
Global uppvarmning atgarder

Specialistsjuksköterska socialstyrelsen pappaledighet lön
cfo jobb göteborg
bartender
za kid
slott skåne

Ansökan om rätten att kalla dig specialistsjuksköterska

Utredningen (U 2017:08) har tagit namnet Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårds- Förskrivningsrätt för sjuksköterska. För att få förskrivningsrätt måste du vara legitimerad sjuksköterska. Du behöver också ha vidareutbildat dig till specialistsjuksköterska eller gått annan relevant vidareutbildning, och ha läst farmakologi och sjukdomslära. Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter, SOU 2018:77 (pdf 4 MB) Utredningen föreslår bland annat: Krav på nödvändig fort- och vidareutbildning. Sjuksköterskor som är utbildade utomlands behöver få ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska från Socialstyrelsen.

Fortsatt brist på specialistsjuksköterskor konstaterar

I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska får endast utfärdas för inriktningar som avses i högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2016:161). Övriga bestämmelser.

Av socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.