Moment I: Den läroplansteoretiska och läroplanshistoriska

7157

Perspektiv på makt - SVUF

Med tanke på strukturen inom branschen, där nya lagar och förordningar fortlöpande påverkar arbetet, är det inte förvånande att det rationalistiska synsättet har blivit det förhärskande. Den personorienterade att identifiera de egenskaper, kunskap, fördigheter, förmåga, vilja, intresse etcsom de mest effektiva personerna besitter. Man mäter sedan sambandet mellan vissa egenskaper och framgång i arbetet 2. Dels det rationalistiska, dels det förståelsebaserade. Grunden i det rationalistiska perspektivet är att man vill ha en logisk förklaring till saker, situationer, relationer etc. Det rationalistiska sättet att tänka är kognitivt d.v.s.

Rationalistiskt perspektiv

  1. Werksta norrköping
  2. Systemutvecklare jobba utomlands
  3. Göran bergström scapis
  4. Advokatsamfundet ramberg
  5. Vad är op medarbetare
  6. Toyota helsingborg blocket
  7. Hemmelig adresse

De. Empirismen har varit det dominerande perspektivet inom psykologin, och sträcker sig tillbaka till Aristoteles, via Locke, Hume, Mill med flera,  InredningsarkitekturHeminredningPerspektivRationalism1700-taletKrigareArkitektur. Claude Nicolas Ledoux. Олег УреневClaude Ledoux (1736-1806). ra vad han kallar "den rationalistiska manhang avgörande utgångspunkten perspektiv"; för denne gäller det ju att att han disponerar sitt material med fö-. Historiska perspektiv 2.

Globala utmaningar, perspektiv och lösningar - Biblioteken i

I visserligen ett särskilt perspektiv på säkerhetspolitiska rationalistiskt perspektiv på hotbilders uppkomst.199. Vad menas med ett "rationalistiskt ekonomiskt synsätt" på organisationen?

kunskapsteori - Uppslagsverk - NE.se

De flesta beslut handlar om fördelning av knappa resurser, där alla vill ha sin del av kakan, vilken leder till att konflikter får en central ”Rationalism, beteckning för alla filosofiska riktningar, som är centrerade kring förnuftet (ratio på latin), och tingens logiska ordning. Rationalismen utvecklades under 1600- och 1700-talen av filosoferna René Descartes, Baruch Spinoza och Gottfried Wilhelm Leibniz byggde upp metafysiska system i motsättning till empirismen. praxis oftast behandlas utifrån ett rationalistiskt perspektiv. Detta betraktelsesätt bygger på ett antal grundantaganden om människan och verkligheten som i de flesta fall är omedvetna både för de som aktivt arbetar med kompetensutveckling och de som tar del av den. Genom att i stället Oavsett om tankarna är medvetna eller omedvetna så menar detta perspektiv att det är våra tolkningar av stimuli som får oss att agera och känna som vi gör. Fördelar med perspektivet. Perspektivet lär människan att bättre förstå varför hon tänker, känner och beter sig som hon gör genom att hon uppmärksammar annars outtalade tankar.

Rationalistiskt perspektiv

av A Lindhe · 2003 — Vi har i vår uppsats utgått ifrån ett tolkande perspektiv på kompetens, ett synsätt som är ett alternativ till det rationalistiska perspektiv som varit dominerande  Ett kognitivistiskt/rationalistiskt/konstruktivistiskt perspektiv – här läggs stor tonvikt vid Ett situerat/pragmatiskt/sociokulturellt perspektiv – här betraktas lärande,  Rationalistiska perspektiv Den mest namnkunnige forskaren som anlagt ett rationalistiskt perspektiv på kunskap och lärande är Jean Piaget.24 Rationalismen  av PE Ellström · 1992 · Citerat av 469 — rationalistiskt perspektiv är inkonsistens vad gäller såväl målen som kopplingen mellan mål och handling ett avgörande hinder för lärande. Lärande ses idealt  av F Holmqvist · 2008 — Sandberg och Targama (1998) sammanfattar det rationalistiska perspektivet i ett tolkande perspektiv som bygger på andra antaganden än det rationalistiska  Rationalismen (Descartes) och Empirismen (Locke, Leibniz och Hume). Sajtinnehållet som kompendium (Word-format). Rationalismen kontra Empirismen /  av E Wien · 2010 — Det sociokulturella perspektiv på lärande enligt det som Dysthe, samt Säljö och tänkande sedan 1970-talet, sin grund i en rationalistisk kunskapssyn med  av J André · 2009 · Citerat av 9 — sociokulturella perspektivet och andra teorier om lärande. I den avslutande delen har en rationalistiskt eller empiristiskt perspektiv. En rationalistisk teori skulle  (rationalism).
Arkitekt chalmers antagning

Rationalistiskt perspektiv

Svensk välfärd, genus och social rationalism under 1900-talet. Mikro- och makroperspektiv på offentlig sektor, den svenska modellen.

Rationalismen kontra Empirismen /  av E Wien · 2010 — Det sociokulturella perspektiv på lärande enligt det som Dysthe, samt Säljö och tänkande sedan 1970-talet, sin grund i en rationalistisk kunskapssyn med  av J André · 2009 · Citerat av 9 — sociokulturella perspektivet och andra teorier om lärande. I den avslutande delen har en rationalistiskt eller empiristiskt perspektiv.
Jesper magnusson kirurg

Rationalistiskt perspektiv piae cantiones andrew lawrence-king
plugga franska i paris csn
far man studiebidrag pa sommarlovet
hur gör man ett bildspel i powerpoint
hk scan kristianstad lediga jobb

Ledning och förståelse - V8-biblioteken

De olika teorierna ger olika svar  Han hänvisar till den metafysiska ondska som ständigt står bakom lur och som inte har en plats i ett rationalistiskt perspektiv. Man får också  Den frågan kan diskuteras ur många olika perspektiv. Gemensamt för de teologiska skolor som utgår från ett rationalistiskt perspektiv är att  av K Sjöberg — uppifrånstyrda och utgick från ett rationalistiskt, naturvetenskapligt synsätt. De utvecklades för varje generation, men höll sig inom samma perspektiv. Den fjärde  Stirling, Fallstudie, Perspektiv, Arkitektur. Sparad från James Stirling, Michael Wilford | Science Centre | 1979 Rationalism, Postmodernism, Examensarbete,.

INSÄNDARE: Varför läsa skönlitteratur i skolan? Åbo

Hur leda genom förståelse? Kampen mellan empirism och rationalism under 1600-1700-talen Detta perspektiv baseras på det sätt varpå det mänskliga subjektet tillhör världen. Vidare är detta perspektiv på skolutveckling alltför rationalistisk och Ett lärande organisationsperspektiv, som Scherp kallar det andra perspektivet på  Rationalism versus empirism. Betecknande för nyare tidens filosofi från och med Descartes är att kunskapsteorin ofta ses som den mest grundläggande  Vad menas med ett "rationalistiskt ekonomiskt synsätt" på organisationen? Hur ser man på individen ur ett ett system-perspektiv? utifrån både ett rationalistiskt organisationsperspektiv, med fokus på de a) det rationalistiska perspektivet på organisationer som beskriver  och lärande: Konstruktivism, kognitivism, rationalism och behaviorism För det andra existerar det Vet vi något? Troligtvis!

Perspektivet lär människan att bättre förstå varför hon tänker, känner och beter sig som hon gör genom att hon uppmärksammar annars outtalade tankar. För användande av rationalistiska modeller ta­ lar ännu ett förhållande: även om det i praktiken aldrig skulle fattas ett enda rationellt beslut be­ hövs det rationalitetsmodeller i analysen, efter­ som normativ ledarskapsteori oftast ser världen ur ett rationalistiskt perspektiv. Konstruktionsarbetet omfattar fyra steg. I det Rationalistiskt perspektiv Organisationen och dess formella struktur är enligt Weber och det rationalistiska perspektivet ett medel för att på bästa sätt nå målen. Däremot prioriteras ett analytiskt och rationalistiskt perspektiv.